Aktuellt

Anmälan
Görs till mig Annelie via telefon 070-768 50 00 eller via mail annelie@axinspirera.se 
Om inte annat anges så sker eventet på Kungsgatan 3 i Norrköping.

Reikibehandling

En timmes behandling med Reikienergi. Reiki är mycket avslappnande och läkande för kropp och själ. Stärker immunförsvaret. Jag arbetar med Usui, Holy Fire, Karuna och Angelic Reiki.
Pris 480 kr under november och december. 
Läs mer...

Frekvenshealing med kristaller 
Helande enerigier som arbetar med din aura och din fysiska kropp inklusive mentala- och känslokroppen. Chakrabalansering enligt metod från Drunvalo Melchizedec. Jag arbetar med 13 av kroppens chakran. 
Stärkande och välgörande för hela dig.
Pris 480 kr under november och december.
Läs mer...

Vägledande, coachande samtal

Du har alla svaren inom dig men i bland kan det vara svårt att nå dessa. Under samtalet så får du vägledning och coaching hur du ska gå vidare både på det praktiska och mentala planet. Lösa upp  eventuella blockeringar. Det kan vara inom: hälsa, friskvård, mental träning negativ stress mm. För att må bra hur ska jag få ihop 'livspusslet'.  En och halv timmes samtal inklusive energiöverföring, integrering av din själsenergi. Pris 550 kr under november och december.
Läs mer...


Kurs i MediYoga
Liten grupp - passar alla. En mjuk yogaform med betoning på lätta rörelser för  bl a ryggen. Betoning på andningen och återhämtning.
6 november.
Läs mer...

Meditation varannan vecka 
med start den 1 oktober. 
I stillhet och närvaro.
Guidad meditation med din själsenergi som är mycket avslappnande och läkande. Hjärtmeditation där vi tar in energi från moder jord och den maskulina energin från universum/världsalltet som vi låter förenas och flöda i kroppen, avslutar med balansering av våra chakror. 
Pris 130 kr/tillfälle
Akturella datum: 26 november och 10 december.

Soul Body Fusion® - Åkallan av Själsenergin
Soul Body Fusion – Åkallan av din gudomliga själsenergi
Själen är hel och består av gudomligt ljus.
Kropp och själ kan vara ”splittrade” eller dränerad på livskraft och själsenergi.
Med din intention kan du åkalla din själsenergi och förena kropp och själ.
När vi är förenade med vår själsenergi så mår vi bättre – vi upplever lugn och harmoni, mer klarhet och stabilitet, det är lättare för oss att vara och agera utifrån vår själ och hjärta. Vi är integrerade här och nu och upplever en starkare närvaro. När vi är ett med själen och vårt högre jag så lämnar vi separationen.
Jag är själen, du är själen, vi är själen!
 
Sjukdomar, negativ stress, dåligt mående, religiösa dogmer etc, kan påverka kropp och själ så att den splittras och vi dräneras på vår livskraft och vår själsenergi.
 
Under den kursdagen får du lära dig hur du med intentionens kraft kan förena kropp och själ. Vi förenas med vår själsenergi från det gudomliga ljuset. Du lär dig hur du kan hjälpa andra att förena kropp och själ.
Vi fördjupar oss i energiarbete såsom att vi integrerar energin i våra fyra-kroppars system och balanserar vår chakran med respektive körtlar Vi kommer att gå igenom lite teorier om kvantfysik, det så kallade fältet. Hur vi alla är sammankopplade. Hur vi kan integrera med olika energier och ljusvarelser. Vi kommer också att åkalla Mahtma energin, jordens själsenergi som är mycket helande.
Söndag 10 november kl 10-17, pris 900 kr.
läs mer...

Kurs i Usui/Holy Fire III Reiki
Steg 1 och Steg 2

6 - 8 december- På fredagen börjar vi kl
17-21. (Kan justeras efter önskemål)
Lördag 10.00-18.00
Söndag 10.00-17.00
Det ingår också en återträff på 4 timmar.
Efter kursen kan du ge reiki till andra och till dig själv. Du få lära dig hur du skickar reiki på distans och vad du ska tänka på när du arbetar på distans.
Övrigt innehåll Steg I:
Smudge och energirening
Vad är Rei-ki, de olika nivårna. Historik om Usui Reiki och Holy Fire III. 
Reikiidealen
Gassho-meditation, Initieringar/placeringar
Handpositioner, praktisera Reiki, ge en reikibehandling.
Byosen-scanning
Hayashis healingguide
Reiki-klientinformation och Reiki-dokumentation. Etisk kod och kursstandard.
mm
Innehåll Steg 2:
Reikisymbolerna, djupare betydelse hur de används
Test på symbolerna
De tolv himlarna
Holy Fire-Kärlek
Initieringar - placeringar
Fullständig behandling med symbolerna
Praktisera olika Reikitekniker; Gyoshi-ho, Kenyoku, Reiji-ho – intuitiv ledning
Skicka Reiki på distans
mm
Kursmaterial ingår: Reiki - Den helande beröringen, första och andra gradens manual av William Lee Rand

Pris för båda stegen 4 300 kr.
Kursmaterial, fika och frukt ingår.

Kurs i Angelic Reiki 1 & 2
I Norrköping, 13 - 15 december. Fredagen den 13 december startar vi kl 18:00 och slutar kl 21:00.
Med hjälp av den vackra utbildningen Angelic Reiki öppnar din healingförmåga upp genom ärkeänglarna. 
Kursen kan vara att stödja ditt egna personliga helande och din andliga resa. Det kan vara att öppna upp gåvor och andliga färdigheter, det kan avslöja ditt dharma (manifestation av verkligheten) och ditt livs syfte. Det kan vara så att du kan hjälpa familj och vänner eller börja din väg som professionell healer eller lärare så att du kan dela med dig till andra. Det kanske förändrar ditt liv totalt. Du kanske inte vet, men din själ vet varför du har vägletts hit. Det kommer att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Det kommer att möjliggöra för dig att smälta ihop bättre med Änglarnas kungarike av ljus.
Läs mer...
 

Kurs i Angelic Reiki 3 & 4
i Norrköping  24-26 januari 2020. Fredagen den 13 december startar vi kl 18:00 och slutar kl 21:00.
"Syftet med workshopen är att ge dig en insikt i Master energin i detta system. Det kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig."
Läs mer...


Uppgradering till Usui/Holy Fire® III Reiki Art/Master Teacher
3 dagar kontakta mig för datum


Du är varmt välkommen att kontakta mig:
Ring/sms på 070-768 50 00 eller mejla annelie@axinspirera.se

 

Varmt välkommen!

Livskraft

Allt och alla som finns på denna jord har livskraft – människor, djur, växter och mineraler. Det finns naturligt i oss, vi föds med den kraften. Kärt barn har många namn; i Kina kallas den för Chi, i Japan för Ki, i Indien för Prana. Här i västvärlden kallas den för den Heliga Ande, livskraft eller livsenergi.

Livskraften gör att vårt hjärta slår, lungorna tar in luft och syre. Vårt hår och naglar växer utan att vi behöver göra någonting. Får vi ett sår på vår hud så sätter livskraften direkt igång med att läka såret. Vi stör inte livskraften genom att riva på såret utan vi låter det läka av sig självt. Planterar vi ett frö så sköter livskraften om att fröet gror och växer. Vi gräver inte upp fröet för att titta på om det har växt. Livskraften består av enorm potent intelligens.

Av olika anledningar kan vår livskraft vara försvagad under kortare eller längre perioder under livet.

 

Det vi kan göra för att stärka livskraften är att stärka vårt immunförsvar och höja vårt medvetande. Immunförsvaret påverkas både av vårt fysiska och psykiska mående. Grubblerier och oro försvagar immunförsvaret. När vi mår dåligt är det viktigt att vi tittar på vad som får oss att må dåligt. 'Vi tar fram trollen i ljuset'. Men vi ska inte fastna i det som har varit. Dålig och näringsfattig kost och för mycket stillasittande försvagar också immunförsvaret.

Vår mentala hälsa, vår kringmiljö och vad vi stoppar i oss kan vi påverka.

 

Att höja vår medvetenhet stärker också vårt immunförsvar och således vår Livskraft. Med hjälp av  meditation, kontemplation och reflexion kan vi höja vårt  medvetande, 
d.v.s öka vår livskvalité och påverka hela vårt mående inifrån och ut. Läka oss själva och vår omgivning.

Vi behöver frigöra oss från vårt sinne - så klarheten kan flöda fritt

Att ta reda på vem jag är kan vara en livslång process, att komma i kontakt med vår själ – vårt ’sanna jag’ är kanske vår livsresa.

 

Allt det här kanske vi flesta av oss känner till - det är självklarheter kan tyckas. Men vi kommer i svackor under livets gång, det är naturligt. Stress, tidsbrist, sjudom och andra problem av olika slag gör att det är ibland svårt att tänka klart, vila från tankarna. Vi kommer in i gamla vanor. Gamla begränsade program som styrt oss  tidigare tar över vår närvaro. 

Helande behandlingar och vägledande samtal kan vara en hjälp tillbaka till oss själva till vår närvaro och klarhet.

Jag har under de senaste 30 - 40 åren arbetat med mig själv, gått kurser, utbildningar, ”forskat” med olika verktyg och tekniker. Jag har hittat en ”röd tråd” som jag gärna vill erbjuda. På den här sidan kan du läsa mer om hur jag arbetar.

Mitt koncept med mina kurser och behandlingar är baserade på mina erfarenheter och kunskaper. 

I kärlek
Annelie AuroRa

 

Annelie AuroRa

Jag har min praktik i centrala Norrköping,
Kungsgatan 3.
Du är varmt välkommen att kontakta mig:
Ring/sms på 070-768 50 00 eller mejla annelie@axinspirera.se

Presentation...

Jag brinner att få dela med mig av mina kunskaper inom friskvård och energimedicin som jag arbetat med inom de drygt senaste 20 åren.


Frekvenshealing där jag använder kristaller och arbetar med ditt energifält, auran och balanserar dina chakran enligt en metod från Drunvalo Melchizedec. Läs mer...

Reiki* behandlingar med hjälp av energiöverföring som är djupavslappnande och läkande. Jag arbetar med Usui, Holy Fire, Karuna och Angelic Reiki. Läs mer...

Mental träning* Det finns inget som påverkar vårt mående så mycket som våra tankar både på det känslomässiga planet och kroppsligt.
Mental träning handlar mycket om att bli fri från mentala bruset som finns där som ofta skapar känslor som oro och disharmoni.  Istället uppleva lugn och harmoni och känna livsenergin flöda i kroppen och låta klarhet råda. Då frodas kreativiteten och du kan lättare manifestera och styra livet dit du vill.

Mindfulness* Bli medvetet närvarande och lugn till kropp och sinne. Känna din livskraft. Kan användas vid problem med stress, oro, smärtreducering mm. Läs mer...

Coaching* – Samtalsmetodik: Jag har frågorna och Du har svaren, mål och mening med livet.

Vilka värdegrunder styr ditt liv? Läs mer...

Friskvård* - tips och råd om mat och kosthållning - vitaminer och mineraler samt motion. Vad kan du lägga till i ditt liv för att må bättre.

Medicinsk Yoga* – Mjuka yoga rörelser som alla kan göra. Innehåller medveten andning, vila och meditation för
att få så bra återhämtning som möjligt.
Läs mer...

Instant Transformation – Med hjälp av kvantfysiken och ”fältet” bli av med gamla begränsade program och mönster som hindrar oss i vår utveckling. Här finns oändliga möjligheter

Mindful Tapping och EFT* mycket bra och effektiv metod att använda sig av vid olika typer av ”problem” t ex vid stress, oro, sömnsvårigheter, och
beroendeproblematik etc. Det är lätt att lära sig och att utföra på sig själv. Läs mer...


Det är du själv som både tillåter begränsningar och ger dig frihet att vara den du är.”


 

*Godkänd som friskvård av Skatteverket.