Aktuellt

Alla behandlingar och kurser hålls i min praktik på Kungsgatan 3 i Norrköping
om inte något annat anges.

 

Coaching - Behandlingar - Energimedicin
Vägledande, coachande samtal*

Du har alla svaren inom dig men i bland kan det vara svårt att nå dessa. Under samtalet så får du vägledning och coaching hur du kan hantera och förhålla dig till det som pågår och lösa upp  eventuella blockeringar. Det kan vara inom: hälsa, friskvård, hantera stress, relationer, omedvetna tänkandet etc. Min värdegrund; vad är det som driver mig framåt?  För att må bra hur ska jag få ihop 'livspusslet'.
Vid behov/önskemål avslutas samtalet med integrerad Reikibehandling. Samtal och behandling tar ca 1,5 timmer.
Pris 550 kr under våren.
Godkänd som friskvård.
Läs mer...

 

Reikibehandling

En behandling med Reikienergi är mycket avslappnande och läkande för kropp och själ. Stärker immunförsvaret. Reiki löser upp blockeringar och program som sitter i det undermedvetan som hindrat dig för att verka fullt ut och vara i din kraft. Jag arbetar med Usui, Holy Fire, Karuna och Angelic Reiki. En behandling tar ca 1,5 timme inklusive kortare samtal före och efter behandlingen.
Pris 550 kr under våren. 
Godkänd som friskvård.
Läs mer...


Medial vägledning och kanalisering
Jag är en kanal för flera högfrekventa ljusguider och Ärkeänglar  som du kan ställa frågor till och få vägledning.  En session tar ca 1 timme. Tar även emot via telefon 070-768 5000. Boka tid via mail annelie@axinspirera.se, sms eller telefon 070-7685000.
Pris 550 kr en timme i min mottagning. 


Andlig frekvenshealing med kristaller 
Helande energier som arbetar med din aura och din 4-kroppar system, andliga, fysiska, känsolmässiga och mentala kroppen, inklusive chakrabalansering. Jag arbetar med 13 av kroppens chakran. 
Stärkande och välgörande för kropp och själ. Healingen löser upp blockeringar och du får tillgång till din fulla kraft. En behandling tar ca 1,5 timme inklusive kortare samtal före och efter behandlingen.
Pris 550 kr under våren. 
Läs mer...

Body Harmony
En behandlingsmetod med syfte att återställa balans, harmoni och känslomässigt välbefinnande och läkning i kroppen. Behandlingen innefattar en mjuk, lätt beröring i små spralliknande rörelser anpassad efter klientens spänningsmönster och behov. Jag tonar in på klientens rörelsemönstret och följer dessa rörelser. Alternativt att nya rörelsemönster införs för att frigöra blockeringar och öka flödet. Tanken är att bryta de låsta mönstren och sätta igång ett flöde där blockeringarna sitter. Djupa och omedvetna spänningar kan under behandlingen medvetandegöras och leda till insikt om vad som orsakat dem och lösas upp.
Samtal och behandling tar cirka 1,5 timme.
Pris 550 kr under våren. 

Mindful Tapping*
Mindful tapping är en lättbegriplig och enkel metod där man genast uppnår en kraftfull lindring av det problem man har i fokus genom att knacka på några akupunkturpunkter. Det har positiva effekter på den fysiska, emotionella och mentala hälsan t ex sömnproblem, ångest, depression, trauma med mera. Men Mindful taping fungerar också lika effektivt för att nå framgång och öka sitt självförtroende.
Samtal och behandling tar cirka 1,5 timme.
Pris 550 kr under våren. 
Godkänd som friskvård.
Läs mer...


Meditation* 
Meditation i stillhet och närvaro.
Tisdagskvällar med jämna veckonummer.

Guidad meditation i grupp där du kommer i kontakt med ditt inre och din kraft. Du når ditt lugn och får återhämtning. Stärker din frekvens, ditt medvetande samt ditt immunförsvar.
 
Meditation med din själsenergi som är mycket avslappnande och läkande.
Hjärtmeditation där vi tar in energi från moder jord och den maskulina energin från universum/världsalltet som vi låter förenas och flöda i kroppen, avslutar med balansering av våra chakran och vår fysiska kropp.
 
Pris 140 kr/tillfälle
Varannan tisdagskväll jämna veckor kl 18:00 - 20:00
Aktuella datum: 4 feb, 18 feb, 3 mar, 17 mar, 31 mar, 14 apr och 28 april.
Du är alltid välkommen att kontakta mig, Annelie för mer information och anmälan
på 070-768 50 00 eller mail annelie@axinspirera.se
*Godkänd som friskvård.

 
Kurser/Workshop
Kurs i Angelic Reiki 1 & 2
I Norrköping, 31 juli - 2 augusti. Fredagen startar vi kl 17:00 och slutar kl 21:00 (tiden kan vara flexibel vid önskemål). Lördag 10:00-18:00, söndag 10:00-17:00.
Med hjälp av den vackra utbildningen Angelic Reiki öppnar din healingförmåga upp genom ärkeänglarna. 
Kursen kan vara att stödja ditt egna personliga helande och din andliga resa. Det kan vara att öppna upp gåvor och andliga färdigheter, det kan avslöja ditt dharma (manifestation av verkligheten) och ditt livs syfte. Det kan vara så att du kan hjälpa familj och vänner eller börja din väg som professionell healer eller lärare så att du kan dela med dig till andra. Det kanske förändrar ditt liv totalt. Du kanske inte vet, men din själ vet varför du har vägletts hit. Det kommer att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Det kommer att möjliggöra för dig att smälta ihop bättre med Änglarnas kungarike av ljus.
Läs mer...


Stärk kontakten med din själsenergi och ditt högre själv!
Söndag 16 augusti. Kl 10 - 17.
Under workshopen använder vi av
Helande Hjärtmeditation med chakra balansering.
Kroppsmedvetenhet och Andningen – våra verktyg för gott mående.
Soul Body Fusion – Åkallan av din gudomliga själsenergi
Inspiration från Sanaya Roman och Orin - Själskärlek.

Själen är hel och består av gudomligt ljus.
Kropp och själ kan vara ”splittrade” eller dränerad på livskraft och själsenergi.
Med din intention kan du förena kropp och själ. Hela delpersonligheter som kanske tar för stor plats i ditt liv. När kropp och själ är förenade och i balans så har vi mer tillgång till vår livsenergi. Vi upplever lugn och harmoni, mer klarhet och stabilitet, det är lättare för oss att vara och agera utifrån vår själ och vårt hjärta.  Vi är integrerade här och nu och upplever en starkare närvaro. När vi är ett med själen, anden och vårt högre själv så lämnar vi separationen.
”Jag är själen, du är själen, vi är själen.”

Sjukdomar, negativ stress, dåligt mående, religiösa dogmer etc kan påverka kropp och själ så att den splittras och vi dräneras på vår livskraft och vår själsenergi.

Under den kursdagen får du lära dig hur du med intentionens kraft kan förena kropp och själ, vår kropp är graalen till vår själsenergi. Hur du vid behov kan transformera energi.
Vi fördjupar oss i energiarbete såsom hur vi integrerar energin i våra fyra-kroppars system och balanserar våra chakran med respektive körtlar. Vi lär känna in energin i vår kropp och på så sätt skapar en djupare närvaro. Vi tittar på vilka delpersonligheter vi har. Hur vi integrerar dessa . Vi kommer att gå igenom lite teorier om kvantfysik. Hur vi alla är sammankopplade, det s.k fältet.
Vi kommer också att åkalla Mahatma energin, jordens själsenergi som är mycket helande.
Söndag 28 juni kl 10-17, pris 1100 kr.
Fika ingår.
Du är alltid välkommen att kontakta mig för info och anmälan Annelie, 070-768 50 00 eller via mail annelie@axinspirera.se
Varmt välkommen!

Kurs i Usui/Holy Fire III Reiki
Steg 1 och Steg 2

Datum ej satta i april.
På fredagen börjar vi kl
17-21. (Kan justeras efter önskemål)
Lördag 10.00-18.00
Söndag 10.00-17.00
Det ingår också en återträff på 4 timmar.
Efter kursen kan du ge Reiki till andra och till dig själv. Du få lära dig hur du skickar Reiki på distans och vad du ska tänka på när du arbetar på distans.
Övrigt innehåll Steg I:
Smudge och energirening
Vad är Rei-ki, de olika nivårna. Historik om Usui Reiki och Holy Fire III. 
Reikiidealen
Gassho-meditation, Initieringar/placeringar
Handpositioner, praktisera Reiki, ge en reikibehandling.
Byosen-scanning
Hayashis healingguide
Reiki-klientinformation och Reiki-dokumentation. Etisk kod och kursstandard.
mm
Innehåll Steg 2:
Reikisymbolerna, djupare betydelse hur de används
Test på symbolerna
De tolv himlarna
Holy Fire-Kärlek
Initieringar - placeringar
Fullständig behandling med symbolerna
Praktisera olika Reikitekniker och intuitiv ledning
Skicka Reiki på distans
mm
Kursmaterial ingår: Reiki - Den helande beröringen, första och andra gradens manual av William Lee Rand
Pris för steg 1 och 2:  4 500 kr.
Kursmaterial, fika och frukt ingår.
Om du har ösnkemål om specifika datum så är om välkommen att kontakta mig.
Du är alltid välkommen att kontakta mig för info och anmälan Annelie, 070-768 50 00 eller via mail annelie@axinspirera.se

Kurs i Tarot
Söndag 19 juli i Norrköping.
Grundläggande kurs i Tarot
Genomgång av stora Arkanan, kortens betydelser och arketyper.
Hur vi kan använda stora Arkanan.
Genomgång av lilla Arkanan. De fyra sviterna, de fyra elementen.
Hur vi kan tolka hovkorten och de övriga korten i respektive svit.
Hur vi kan använda lilla Arkanan.
Övrigt:
Hur vi renar och helar vår Tarotkortlek.
Hur vi tonar in oss själva inför en tolkning,
intuitivt och öppnar upp våra chakran.
Räknar ut några av våra numerologiska kort
Olika läggningar med Tarot, t ex det Keltiska korset.
Söndag 19 juli kl 10-17, pris 800 kr.
Kortfattad kursdokumentation och
fika ingår.
Anmälan och info till mig Annelie, 070-768 50 00 eller via mail annelie@axinspirera.se
Varmt välkommen!


Kurs i Astrologi
Steg 1, 23 augusti kl 10 - 17.
Astrologi – Vi går igenom grundläggande om ditt födelsehoroskop – zodiaken som vi kan kalla för vårt själs-sigill. De 12 astrologiska tecknen. Planeterna, framför allt de 7 ”närmaste” planeterna. Husen – vad betyder de? Vilka element råder i ditt födelsehoroskop? Vilka hus och tecken som är mest dominanta. Vår ascendent. Lite kort om transiter. Samt våra noder. Eftersom jag är intresserad av kvantfysik så tar jag in det ”tänket” i tolkningen t ex om det är egenskaper/energier som ”saknas” i födelsehoroskopet. Hur vi kan komplettera detta.
Vi börjar dagen med en meditatiton med Gichtels Planetsigill där vi tonar i den 7 planeterna i våra 7 insegel (chakran).
Observera att jag gör inte är en fullödig tolkning av ditt födelsehoroskop utan en generell bild av det.
Vid anmälan ska du lämna din födelsetid, födelseort samt klockslag när du föddes.
Kortfattad kursdokumentation och
fika ingår.
Anmälan och info till mig Annelie, 070-768 50 00 eller via mail annelie@axinspirera.se
Varmt välkommen!


Kurs i Mindfulness
Med datum ej satta än, varannan vecka med udda veckonummer, se nedan.
Att vara medvetet närvarande och grundad i vår kropp är viktig för att undvika negativ stress. Inom mindfulness används verktyg som hjälper oss att vara mer fokuserade och närvarande som medveten andning, meditation, kroppsmedvetenhet. Mindfulness hjälper oss också med återhämtningen som är så viktig för oss för att undvika att fastna i negativ stress.
Kroppens självläkande krafter aktiveras och immunförsvaret stärks. Att vara icke dömande dvs ha positiva tankar om oss själva och vår omgivning främjar hälsan och stärker vår självkänsla. Att använda verktygen i Mindfulness hjälper också att lindra smärta i kroppen.

Många av oss vill kunna hantera stressade situationer och att leva i vardagen med lugn, harmoni och vara fokuserade på det vi gör. Slippa att känna oss splittrade och frustrerade. Mindfulness hjälper oss hur vi kan förhålla oss i situationer. Här är några viktiga och bra övningar i Mindfulness som vi går igenom:
Kroppsmedvetenhet - kroppsskanning
Olika andningsövningar
Avslappningsövningar, meditation.
SOAS - Stanna upp, Observera, Acceptera, Släppa 
Förstå skillnaden med vår medvetna och automatiska tankar
Mjuka yoga rörelser 
Lite teori och grundläggande tankar om Mindfulness
Kursen är upplagd vid 6 tillfällen á 2,5 timmar.

Med start  kl 18:30 - 21:00 därefter
kl 18:30 - 21:00
kl 18:30 - 21:00
kl 18:30 - 21:00
kl 18:30 - 21:00
kl 18:30 - 21:00
Du är alltid välkommen att kontakta mig, Annelie för mer information och anmälan på 070-768 50 00 eller mail annelie@axinspirera.se
 


Uppgradering till Usui/Holy Fire® III Reiki Art/Master Teacher
Kursinnehåll och datum kommer snart. 

Kurs i Angelic Reiki Professionell utövare
i Norrköping  datum ej inplanerat ännu. Lördagen startar vi kl 10:00 - 18 och söndag 10 - 17. Den tredje dagen (del 2) som bl a handlar om företagande planerar vi in tillsammans ett datum.

Välkommen till den Professionell Utövarens Workshop. Syftet med denna workshop är att utrusta dig med en fantastisk energi på ett professionellt sätt.
 Denna workshop är i två delar.
 Del 1 fokuserar på den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet - 2 dagar.
Del 2 omfattar praktiska och andliga aspekterna av att vara en healer. För den som redan är en erfaren utövare/har ett företag kan en ansökan göras för att utelämna en del 2.
Certifikat ges endast när ett avtal har undertecknats om att man erkänner den etik som ingår i Angelic Reiki.
Läs mer...


Kurs i Medicinsk Yoga (MediYoga)*
Liten grupp ca 4- 5 deltagare - passar alla. En mjuk yogaform med lätta rörelser som är mycket välgörande för hela kroppen. Fokus på andningen- Andningsövningar som är mycket bra för att reducera negativ stress. Yogapasset avslutas men en meditation. Här får du vila och återhämtning.
Datum under 2020 kommer snart.
Godkänd som friskvård.
Läs mer...


Anmälan
Görs till mig Annelie via telefon 070-768 50 00 eller via mail annelie@axinspirera.se 
Om inte annat anges så sker eventet på Kungsgatan 3 i Norrköping.


*Godkänd som friskvård av Skatteverket. 

Varmt välkommen!

Pedagog, certifierad Coach, Stress- och friskvårdsterapeut, instruktör i Mindfulness och Medicinsk Yoga
Master Teacher Usui/Holy Fire Reiki, Karuna Reiki, Angelic Reiki och Soul Body Fusion.
Annelie AuroRa

Jag har min praktik i centrala Norrköping
Kungsgatan 3.
Du är varmt välkommen att kontakta mig:
Ring/sms på 070-768 50 00 eller mejla annelie@axinspirera.se

Presentation...


Jag brinner att få dela med mig av mina kunskaper inom friskvård och energimedicin som jag arbetat med inom de senaste 20 åren.

Livskraft

Allt och alla som finns på denna jord har livskraft – människor, djur, växter och mineraler. Det finns naturligt i oss, vi föds med den kraften. Den kallas för Chi i Kina, Ki i Japan och Prana i Indien. Här i västvärlden kallas den för den Heliga Ande, Livskraft, Livsenergi eller Kärlek.

Livskraften gör att vårt hjärta slår, lungorna tar in luft och syre. Vårt hår och naglar växer utan att vi behöver göra någonting. Får vi ett sår på vår hud så sätter livskraften direkt igång med att läka såret. Vi stör inte livskraften genom att riva på såret utan vi låter det läka av sig självt. Planterar vi ett frö så sköter livskraften om att fröet gror och växer. Vi gräver inte upp fröet för att titta på om det har växt. Livskraften består av enorm potent intelligens.

Av olika anledningar kan vår livskraft vara försvagad under kortare eller längre perioder under livet.

 

Det vi kan göra för att stärka livskraften är att stärka vårt immunförsvar och höja vårt medvetande. Immunförsvaret påverkas både av vårt fysiska och psykiska mående. Grubblerier och oro dvs att fastna i omedvetna tankar försvagar vår livskraft. Dålig och näringsfattig kost och för mycket stillasittande försvagar  vårt immunförsvar.

Vår mentala hälsa, vår kringmiljö och vad vi stoppar i oss kan vi påverka.

 

Att höja vår medvetenhet stärker vårt immunförsvar och således vår Livskraft. 

Med helande behandlingar och vägledande samtal kan vara hjälp att höja ditt medvetande och stärka Livskraften.

Att ta reda på vem jag är kan vara en livslång process, att komma i kontakt med vår själ – vårt ’sanna jag’ är kanske vår livsresa.

 

Allt det här kanske vi flesta av oss känner till - det är självklarheter kan tyckas. Men vi kommer i svackor under livets gång, det är naturligt. Stress, tidsbrist, sjudom och andra problem av olika slag gör att det är ibland svårt att tänka klart, vila från tankarna. Vi kommer in i gamla vanor. Gamla begränsade program som styrt oss  tidigare tar över vår närvaro. 

Helande behandlingar och vägledande samtal kan vara en hjälp tillbaka till oss själva till vår närvaro och klarhet.

Jag har under de senaste 30 - 40 åren arbetat med mig själv, gått kurser, utbildningar, ”forskat” med olika verktyg och tekniker. Jag har hittat en ”röd tråd” som jag gärna vill erbjuda. På den här sidan kan du läsa mer om hur jag arbetar.

Mitt koncept med mina kurser och behandlingar är baserade på mina erfarenheter och kunskaper. 

I kärlek
Annelie AuroRa


Du är varmt välkommen att kontakta mig:
Ring/sms på 070-768 50 00 eller mejla annelie@axinspirera.se
Jag finns på Wellnet och Boka direkt/Klarna


"Det är du själv som både tillåter begränsningar och ger dig frihet att vara den du är.”