Vägledande samtal

Det är ett ovärderligt stöd att tillsammans med en annan person reflektera över och samtala om sin yrkesmässiga/personliga situation. Under samtalet använder jag verktyg bl a från coachingen som är en lösningsfokuserad samtalsmetod som används för att hjälpa människor att åstadkomma de resultat de vill uppnå i sina liv. 

Syftet med med samtalet
Syftet är att öppna upp för möjligheter och lösningar. Du blir medveten om din egen kunskap och hur du kan använda dina tankar och känslor. Klargöra din motivation. Kartlägga och medvetandegöra dina värderingar. Din värdegrund påverkar dina beslut och hur du förhåller dig till din omgivning. Det hjälper dig att hålla fokus samt att skapa de resultat du vill uppnå. Målet är det hjälper dig att få ett bättre liv där du lever din högsta potential och frigör dig från gamla tankar och idéer om vem du är. Du stärker ditt inre och yttre ledarskap, och du blir tydligare i din roll i arbetslivet och i privatlivet.

Personlig utveckling
Önskar du förbättra din självkänsla och självbild, stärka din självkärlek? Är du medveten om vilka tankar och program du har som styr ditt liv? Söker du din livsuppgift? Vad behöver du för din personliga och andliga utveckling? Hur fungerar dina relationer?  Med vägledande samtal kan hjälpa dig att finna och leva ditt sanna jag med lugn och harmoni.