Angelic Reiki

Angelic Reiki är en healingmetod där healers blir en kanal till ärkeänglarna och arbetar direkt genom dem.

LETAR DU EFTER ANDLIG UTVECKLING - DÅ KAN DETTA VARA NÅGOT FÖR DIG

 
Angelic reiki workshop är en mycket vacker och mäktig upplevelse och bereder marken för din andliga väg och kunskapen om dig själv som den healer du verkligen är.
Letar Du Efter Andlig Utveckling - Då Kan Detta Vara Något För Dig!
Du lär dig kanalisera Rekihealing från Ärkeänglar, Mästare och Galaktiska healers.


Trauma, rädslor, stress och oförmåga att slappna av skapar blockeringar i kroppen. Det är viktigt att rensa bort så mycket som möjligt som stör energiflödet i kroppen. Stress i sig behöver inte vara skadligt om man inte utsätter sig ofta för negativ stress och inte återhämtar sig efteråt. Det är återhämtningen som är så viktig för att återställa balansen i kropp och sinne. Där är reiki en fantastisk möjlighet att använda sig av för att få till baka en harmoniserad livsenergi. Du kan läsa mer om Reiki här.
Angelic Reiki är indelad i 4 steg: Angelic Reiki 1&2, Angelic Reiki 3&4, Professionell utövare samt Angelic Reiki Master Teacher.

I grundkursen Angelic Reiki 1 & 2 innehåller:

Med hjälp av den vackra utbildningen Angelic Reiki öppnar din healingförmåga upp genom ärkeänglarna. 
Kursen kan vara att stödja ditt egna personliga helande och din andliga resa. Det kan vara att öppna upp gåvor och andliga färdigheter, det kan avslöja ditt dharma (manifestation av verkligheten) och ditt livs syfte. Det kan vara så att du kan hjälpa familj och vänner eller börja din väg som professionell healer eller lärare så att du kan dela med dig till andra. Det kanske förändrar ditt liv totalt. Du kanske inte vet, men din själ vet varför du har vägletts hit. Det kommer att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Det kommer att möjliggöra för dig att smälta ihop bättre med Änglarnas kungarike av ljus.
Två angelic reiki reningar och initieringar
En ärkeängels initiering och välsignelse
En definition och förståelse av Angeli Reikis energis natur
Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande
Sex helande metoder inklusive hur man helar sig själv och distanshelande
Fyra tillfällen där man byter och övar helande på varandra
Hur man renar och tonar in kristaller
Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin som Djwhal Khul har gett oss

Reiki används bl a på sjukhus i Norge England och USA. Reiki är ett japanskt ord som betyder universell livsenergi.

"Just nu, i mänsklighetens och jordens historia, kommer problem upp till ytan för att klaras upp som har sina rötter in det förflutna. Vi bär på präglingar av dessa problem på cellnivå och de är ofta bearbetade genom många inkarnationer på denna och andra planeter. Dessa problem är nu tillgängliga för att klaras upp genom Angelic Reiki. Om du som healer arbetar med detta nu så erbjuder du en stor och underbar tjänst till dig själv och mänskligheten."Kanaliserat från Ärkeängeln Metatron.

Vi startar kursen på fredag kl 17 -21, tiden kan vara flexibel vid önskemål
Lördag 10 - 18
Söndag 10 - 17
Investering: 3 900 kr

I Angelic Reiki 3 & 4 innehåller:
"Syftet med workshopen är att ge dig en insikt i Master energin i detta system. Det kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig. Kevin och jag rekommenderar att du är öppen för det som kommer att uppenbaras för dig. Vår värld är en stor lekplats och dessa initieringar är inte för att du ska bli god eller andligt perfekt, som människor ofta tror, utan det handlar om att acceptera och erkänna att vi alla, var och en, fullständigt skapar våra liv och att acceptera detta Mästerskap med det personliga ansvar och den självkännedom som detta medför." Christine Core
Anledning till och hur man renar öppnar och stänger en workshop
Ärkeänglars och änglars energis natur
Grundande meditation och meditation för den kännande kroppen
Renande och initiering till Angelic Reiki 3:e graden
Renande, borttagning av entiteter och initiering till Angelic Reiki 4:e graden
Initiering till Änglarnas stråle
Ärkeänglarnas mästarinitiering
Minst tre byten av helande behandlingar
Investering: 4 100 kr
 Vi startar kursen på fredag kl 17 -21, tiden kan vara flexibel vid önskemål
Lördag 10 - 18
Söndag 10 - 17

I Angelic Reiki professionell utövare innehåller:
Välkommen till den Professionell Utövarens Workshop. Syftet med denna workshop är att utrusta dig med en fantastisk energi på ett professionellt sätt.
 
Denna workshop är i två delar.
 
Del 1 fokuserar på den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet - 2 dagar. Läs mer nedan.
Del 2 omfattar praktiska och andliga aspekterna av att vara en healer. För den som redan är en erfaren utövare/har ett företag kan en ansökan göras för att utelämna en del 2.
Certifikat ges endast när ett avtal har undertecknats om att man erkänner den etik som ingår i Angelic Reiki.
 
Kursplan
Del 1
Ett renande och en rening från väsen
Två initieringar till Angelic Reiki 4 och Nivån 3 och 4, Ärkeänglarnas initiering med den mäktiga Sarim.
Två nya helande metoder, "Helande av den eteriska kroppen" och "Sfäriskt helande".
Information om de två typerna av helande som används i Angelic Reiki, Magnetiskt- och Radiatoriskt helande.
Att arbeta med den kännande kroppen.
Återblick om hur man renar och tillägnar ett utrymme, och syftet och meningen med detta i en helandesituation.
Att hela in i döden och en förståelse av döden och dödsprocessen.
Sjukdomens natur och dess konsekvenser i en helande situation.
Helandesessionen:
Sekretess
Varaktighet
Kunskap att kunna lyssna och kommunicera.
Feed back
Hur vi förhåller oss till klienter som äter mediciner.
Del 2
Del 2 täcker de praktiska och andliga frågor som är inblandade i att vara en Professionell Utövare.
Det är inte bara det vardagliga som behöver förstås utan också de esoteriska och andliga principerna som finns bakom var och en av dessa områden.
Hur djupt företagsfrågor täcks under kurser beror på lärarens specialistkunskaper. Det viktiga är att få en förståelse för de andliga aspekter som är involverade.
Diplom ges av din Master Teacher.
Pris: del 1: 3 800 kr, del 2 1 900 kr 

Fördjupningsdag för Professionella utövare

Fördjupningsdag för er som har gått workshopen Angelic Reiki Professionella utövare. 
Innehåll: Bla Esoterisk läkekonst enligt Djwail Khul, Konsten att lyssna, lyssna på tre nivåer, Nya tidens 13 chakran, Repetition av samtliga helande metoder, Rening och initiering, Övriga frågor. Pris 1200 kr. Anmälan och information kontakta mig Annelie 070-768 50 00 annelie@axinspirera.se 
Pris 1200 kr


I Angelic Reiki Master Teacher innehåller:
Allt du behöver för att lära ut Angelic Reiki till andra.
Förkunskaper: AR 1 & 2, AR 3 & 4 och Profesionella utövare workshops.
"Detta kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig. Kevin och jag rekommenderar att du bara är öppen för det som kommer att uppenbaras för dig. Vi tackar dig för att du är villig att omfamna lärarrollen, och vet att det kommer att föra med sig mycket välsignelser både under ditt liv på jorden och i andra dimensionella riken. Ditt mänskliga medvetande kanske inte helt och fullt förstår den stora service som du gör, men det kommer att ses "ovanifrån"." Chrisitne Core
 
Innehåll:
Initiering
Meditation med Tree of Lifes ärkeänglar
Ärkeängels master initiering
Hur man startar som lärare
Praktiska råd om workshops
Praktisk info och vägledning för att leda en helandepraktik
Vägledning om att hålla initieringar, reningar och reningar från väsen
Övriga frågor mm
Certifikat ges efter avslutad kurs
Investering: 5 700 kr


Den svenska officiella sidan för Angelic Reiki är: www.angelicreiki.se
Den internationella officiella sidan för Angelic Reiki är www.angelicreikimagic.com

 
Angelic Reikis initieringar sker direkt från Ärkeänglarna, det säkerställer den yttersta rena initieringen. Med dessa initieringar blir Angelic Reiki en komplett terapi, ett system som omfattar metoder för rengöring av icke balanserande energier i den fysiska, känslomässiga, mentala nivån, i tidigare liv, i den genetiska koden. Samt från våra förfäders negativa programmering och blockeringar i många olika dimensioner.
Med Angelic Reiki får vi ett verktyg att tränga igenom tid och rum och de healers som vill arbeta med änglarna med denna djupa terapi, gör en extra ordinär service inte bara till mänskligheten utan också till sig själva.
Angelic reiki workshop är en mycket mäktig upplevelse och bereder marken för din andliga väg och kunskapen om dig själv som den healer du verkligen är.
Grundare av Angelic Reiki är Kevin och Christine Core.

  

Metatron med Metron's kub

Den svenska officiella sidan för Angelic Reiki är: www.angelicreiki.se​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Den internationella officiella sidan för Angelic Reiki är www.angelicreikimagic.com​​​​​​​