Förening med ditt Högre Jag

Förenas med ditt Högre Jag
fundamentet i ditt andliga medvetande.
Med hjälp av övningar och meditationer kommer du kunna förenas med ditt högre jag.
När vi är förenade med vårt högre jag blir vi automatiskt lugnare och får en inre säkerhet. Vår inre röst och vår intuition stärks. Vi blir mer och mer vår sanna essens. Vårt andliga arbete/medvetande stärks.
 
Under dagen gör vi flera meditationer som hjälper att stärka vårt ljus och förenas med vårt högre jag.
Vi förenas med vår själsenergi med hjälp av Soul Body Fusion.
Vi tittar på och medvetandegör vilka delpersonligheter som är dominanta i vår sfär.
Vi lär oss att ta emot/kanaliserar budskap från vårt högre jag.
 
Jag har sedan 90-talet varit inspirerad av Sanaya Roman och Duane Packer och deras ljusguider Orin och DaBen, gick utbildningen väck din ljuskropp och läste deras böcker och lyssnade på många av deras meditationer. År 2012 gick jag Soul Body Fusion Master Teacher kursen för Jonette Crowley.
Övningar inspirerade bl a från dessa lärare har hjälpt mig att förena mig med mitt Högre Jag. Vill nu förmedla detta vidare till andra.
Att vara förenad med ens högre jag är ett bra fundament för att utvecklas andligt och själsligt.Soul Body Fusion® – Åkallan av din gudomliga själsenergi
Själen är hel och består av gudomligt ljus.
Kropp och själ kan vara ”splittrade” dvs dränerad på livskraft och själsenergi.
Med din intention kan du åkalla din själs energi och förena kropp och själ. Så kropp och själ vibrerar på samma frekvens.
När vi är förenade med vår själsenergi så mår vi bättre – vi upplever lugn och harmoni, mer klarhet och stabilitet, det är lättare för oss att vara och agera utifrån vår själ och hjärta. Vi är integrerade här och nu och upplever en starkare närvaro. När vi är ett med själen och vårt högre jag så lämnar vi separationen.
Jag är själen, du är själen, vi är själen!
 
Sjukdomar, negativ stress, dåligt mående, religiösa dogmer etc, kan påverka kropp och själ så att den splittras och vi dräneras på vår livskraft och vår själsenergi.