HOLY FIRE®III VÄRLDSFREDS-
KARUNA REIKI®MASTER

KarunaReiki® är en fortsättning på Reikisystemet. Karuna som är sanskrit och betyder medkännande handling grundad på visdom.  Under kursen initieras deltagaren till åtta kraftfulla energistrålar som hör ihop med specifika symboler. Energistrålarna har specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. Dessa strålar är av så hög vibration att man först ska ha Reikimasterenergin integrerad för att vara redo för dem. Förkunskaper är Usui ReikiMaster/Holy Fire Reiki Master

Holy Fire®III Världsfreds-Karuna Reiki® innebär att ytterligare en nionde kraftfull stråle tillkommer och den uppgraderar hela Reikisystemet till en högre medvetandenivå och styrka. Även alla initieringsprocedurer blir förenklade men ändå mycket kraftfullare genom Holy Fire®systemet. Grundaren William Lee Rand kallar nivån för Holy Fire®III Världsfred, (fast det är den 5:e versionen av Holy Fire®.)

Denna kurs ger dig förmågan att använda energierna för helande men också att lära ut Holy Fire®III Världsfreds-KarunaReiki@. Du kommer dessutom att kunna lära ut alla nivåer för Usui-Reikisystemet med Holy Fire®III Världsfreds-versionen.
Genom denna kurs får du även förmågan att hålla Reikikurser online, vi går inte igenom det teoretiska och praktiska kring att hålla online-kurser. Den delen lärs ut separat på uppgraderingskursen Holy Fire®III Online som alltid hålls online. Har du gått masterkurs hos Ax inspirera kan du gå uppgraderingen för halva priset.

Kursen innehåller många praktiska moment, men för att få erfarenhet och stärka självförtroendet är  det bra att du praktiserar efter kursen, gärna med familj, vänner och kurskamrater. 
Initieringarna, meditationerna och de praktiska momenten på kursen har en utrensande effekt och kan sätta igång inre processer – fysiska och känslomässiga, och det kan även påverka ditt sociala liv. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen och ibland t.om. före kursen, från det att du anmält dig. 

De åtta KarunaReiki®strålarna

  1. Förbereder eleven för att ta emot djupt helande på cellulär nivå och är också bra vid problem från tidigare liv.
  2. Helar djupt liggande problem som omedvetna mönster, barnmisshandel, sexuella övergrepp och skuggjaget.
  3. Fyller personen med kärlek och kan användas för att hela relationer och utveckla medkänsla. Den hjälper till vid ovanor och missbruk och att skapa nya goda vanor.
  4. Grundar personen genom att hela de lägre chakrorna och stärka förbindelsen med jorden. Den renar också sinnet, skapar beslutsamhet och hjälper till att manifestera mål.
  5. Integrerar ditt högre jag i kroppen, förbättrar inlärningsförmåga och kommunikation, samt ökar kreativiteten.
  6. Ger dig styrka att ta din rättmätiga plats, vara oberoende och förverkliga dina mål. Den är också en jordhealingenergi som förstärker din kontakt med naturen.
  7. Helar det förflutna, frigör rädsla och skapar frid och förtroende till livet. Den kan hela sömnproblem och ångest, samt öka klärvoajans.
  8. Hjälper dig att bli jordad, manifestera mål och prioritera, samt verkar för att harmonisera mänskligheten.

Karuna Reiki® är ett skyddat varumärke
Tidigare krävdes att läraren var registrerad för att undervisa detta. William Lee Rand har avslutat registreringssystemet, men fortfarande krävs att man följer manualerna för att använda namnet. Skillnaden är att det räcker att skicka in sitt diplom som visar vilken nivå man är behörig att köpa diplom och manualer för.

William Lee Rand har även registrerat Holy Fire® som ett skyddat varumärke.

Aktuella datum

Har du önskemål om att gå denna kurs kontakta mig så kan vi planera in ett datum.
Annelie Axelsson
070-7685000
annelie@axinspirera.se