EFT/Mindful taping

Mindful tapping är en lättbegriplig och enkel metod där man genast uppnår en kraftfull lindring av det problem man har i fokus genom att knacka på några akupunkturpunkter. Det har positiva effekter på den fysiska, emotionella och mentala hälsan t ex sömnproblem, ångest, depression, trauma med mera. Men Mindful taping fungerar också lika effektivt för att nå framgång och öka sitt självförtroende.
Mindful taping använder du för

  • stress
  • fobier
  • ilska, rädsla, oro och nervositet
  • traumatiska minnen, depression och ångest
  • spelberoende, impulsköp, övervikt, ätstörningar och rökning
  • smärtor, huvudvärk, PMS, fibromyalgi, migrän, ryggont, whiplash
  • svartsjuka och avundsjuka
  • dåligt självförtroende/självkänsla
  • mobbing 

Mindful taping använder du även för att nå framgång i studier och yrkesliv
sport som golf och tennis men också lagsporter framträdande – prata inför gruper


Det är lätt att lära sig och att använda på sig själv. 

Vardagsbekymmer kan du snabbt bli kvitt
Då tänker du klart igen och kan också se nya lösningar. Bokstavligen för egen hand kan du göra detta.
En behandling tar ungefär 1,5 timme.