Soul Body Fusion®

Soul Body Fusion® – Åkallan av din gudomliga själsenergi
Själen är hel och består av gudomligt ljus.
Kropp och själ kan vara ”splittrade” dvs dränerad på livskraft och själsenergi.
Med din intention kan du åkalla din själs energi och förena kropp och själ. Så kropp och själ vibrerar på samma frekvens.
När vi är förenade med vår själsenergi så mår vi bättre – vi upplever lugn och harmoni, mer klarhet och stabilitet, det är lättare för oss att vara och agera utifrån vår själ och hjärta. Vi är integrerade här och nu och upplever en starkare närvaro. När vi är ett med själen och vårt högre jag så lämnar vi separationen.
Jag är själen, du är själen, vi är själen!
 
Sjukdomar, negativ stress, dåligt mående, religiösa dogmer etc, kan påverka kropp och själ så att den splittras och vi dräneras på vår livskraft och vår själsenergi.
 
Under den kursdagen får du lära dig hur du med intentionens kraft kan förena kropp och själ. Vi förenas med vår själsenergi från det gudomliga ljuset. Du lär dig hur du kan hjälpa andra att förena kropp och själ.
Vi fördjupar oss i energiarbete såsom att vi integrerar energin i våra fyra-kroppars system och balanserar vår chakran med respektive körtlar Vi kommer att gå igenom lite teorier om kvantfysik, det så kallade fältet. Hur vi alla är sammankopplade. Hur vi kan integrera med olika energier och ljusvarelser. Vi kommer också att åkalla Mahtma energin, jordens själsenergi som är mycket helande.
 
Skaparen av Soul Body Fusion® är Jonette Crowley, som arbetar som andlig lärare sedan många år.
Jonette är en upptäcktsresande – både på de inre planen och på hennes resor runt jorden. Hon är en modern shaman med starka intuitiva och helande krafter. Hon har en unik förmåga att hålla energier som ger andra möjlighet att upptäcka sina egna andliga gåvor och styrkor. Sedan slutet av 1980-talet har hon tagit emot och förmedlat andlig undervisning från sina guider White Eagle, Mark och Ashtatara. Med deras guidning leder Jonette kurser i andlig utveckling i USA och Europa. Hon leder även andliga äventyrsresor runt om i världen.

Jonette är författare till böckerna "Örnen och Kondoren" och "Förena kropp och själ med SoulBodyFusion"
 
Vad är Soul Body Fusion® 
Så här skriver Jonette i sin bok "Förena kropp och själ med Soul Body Fusion®"
"Under de senaste århundradena har vi västerlänningar i naturvetenskapens anda skiljt kropp och själ åt. Själen – den omätbara, ologiska kraften – avfärdades och överlämnades åt religionerna, medan materien dissekerades och studerades som den enda verkligheten. Dualiteten fick oinskränkt makt. Inte nog med att man skiljde själen från vår fysiska gestalt, men man förnekade också vår inneboende gudomlighet. När religionerna placerade Gud utanför oss blev separationen mellan kropp och själ total. I jakten på fysisk överlevnad har vi identifierat oss med kroppen och förlorat själen, vår verkliga kärna. Enkelt uttryckt står vi främmande inför vårt eget sanna väsen.
I den rådande åtskillnaden mellan kropp och själ börjar en del människor sikta på andliga mål men på den vägen viftar de också bort värdet av livet på jorden. I stället för att lämna kroppen därhän, kan första steget i den andliga utvecklingen och vägen mot fysiskt och känslomässigt välbefinnande vara att föra samman själen med kroppen igen.
 
Ju mer vår själ smälter samman med kroppens celler, desto mer ser vi av en ofrånkomlig enhet. Enheten blir utgångspunkten för vår nya verklighet med hälsa, lycka, flöde och mening. Soul Body Fusion handlar inte om att uppnå enhet, utan snarare om att komma ihåg den enhet som redan finns inom oss.
 
Genom att komma i harmoni med våra högre aspekter – som jag kallar själen - öppnar vi dörren för att vårt tredimensionella, begränsade jag ska få uppleva mer storslagna verkligheter bortom tid och rum. Det händer saker som kan verka mirakulösa utifrån det lilla jagets perspektiv. När vi har kontakt med det högre jaget kan förändringar som framstår som fysiskt omöjliga eller verkar kräva stora ansträngningar ske omedelbart. När kropp och själ samarbetar som en helhet råder ingen brist. Som helhet är du en oöverträffad skapande kraft och det kan vara brist på kontakt med din egen själ som är den felande länken i din potential. Det är tillgången till våra mest fantastiska talanger som gör Soul Body Fusion så kraftfullt och ibland ger fantastiska resultat.”