Reiki
Energiöverföring - mjuk avslappnande behandling. En mycket gammal metod som bl a har sitt ursprung i Japan.

Trauma, rädslor, stress och oförmåga att slappna av skapar blockeringar i kroppen. Det är viktigt att rensa bort så mycket som möjligt som stör energiflödet i kroppen. Stress i sig behöver inte vara skadligt om man inte utsätter sig ofta för negativ stress och inte återhämtar sig efteråt. Det är återhämtningen som är så viktig för att återställa balansen i kropp och sinne. Där är reiki en fantastisk möjlighet att använda sig av för att få tillbaka en harmoniserad livskraft.
Reiki går på djupet och helar gamla program, präglingar som ofta begränsar oss. Det sitter djupt i vårt omedvetna. Reiki läker inneifrån och ut.

 

Under en behandling får du tillfälle att slappna av mycket djupt och kroppens egna läkande krafter aktiveras. Du får tillfälle att återhämta dig och ditt immunförsvar stärks. En behandling är kravlös, läkande och mycket behaglig. Du behöver inte bete dig på något speciellt sätt utan att bara vara.

Effekterna av en Reikibehandling är:
Minskad stress
Avslappning
Läkning av kropp och sinne
Höjt immunförsvar
Förstärkning av din energihöjande medvetenhet
Emotionellt lugnande
Helande på själsnivå
Stärker din intuition

En reikibehandling tar cirka 1,5 timme

 

Kurs i Usui/Holy Fire® III Reiki

Reiki är en en energimedicinsk metod som är en typ av helande behandling med många goda effekter. Reiki är klassad som friskvård i Sverige och i många andra länder.  
Reiki betyder universiell livsenergi. Den som ger Reiki är en kanal för energiöverföringen. Helarens personliga energier eller ego är inte inblandat i överföringen. Under behandlingen styrs den intelligenta universella energin dit den bäst behövs. Metoden är enkel men ändå kraftfull.®

Alla kan lära sig att kanaliser Reikienergin. Reikienergin är mycket kärleksfull och helande. Du kan ge den till dig själv och till andra människor, även till djur, platser och situationer. Möjligheterna är oändliga. Reiki går också att skicka på distans.

En kurs i Reiki hjälper dig på din personliga och andliga utveckling. Den höjer din energifrekvens.

Under kursen får du lära dig hur och när du kan använda Reikin. Det ingår initieringar/placeringar. I steg II och i Master Teacher kursen får du symboler som du använder när du ger reiki som förstärker energin.
Kursinnehållet består också av meditationer, energiöverföringar och praktiska övningar såsom behandlingar - att ge reiki till andra och till dig själv. Läs mer här på höger sida under aktuella kurser.


Kurs i Usui/Holy Fire III Reiki
Steg 1 och Steg 2

På fredagen börjar vi kl
10-16. (Kan justeras efter önskemål)
Lördag 10.00-18.00
Söndag 10.00-17.00
Det ingår också en återträff på 4 timmar.
Efter kursen kan du ge Reiki till andra och till dig själv. Du få lära dig hur du skickar Reiki på distans och vad du ska tänka på när du arbetar på distans. 
Övrigt innehåll Steg I:
Smudge och energirening
Vad är Rei-ki, de olika nivårna. Historik om Usui Reiki och Holy Fire III. 
Reikiidealen
Gassho-meditation, Initieringar/placeringar
Handpositioner, praktisera Reiki, ge en reikibehandling.
Byosen-scanning
Hayashis healingguide
Reiki-klientinformation och Reiki-dokumentation. Etisk kod och kursstandard.
mm
Innehåll Steg 2:
Reikisymbolerna, djupare betydelse hur de används
Test på symbolerna
De tolv himlarna
Holy Fire-Kärlek
Initieringar - placeringar
Fullständig behandling med symbolerna
Praktisera olika Reikitekniker och intuitiv ledning
Skicka Reiki på distans
mm
Kursmaterial ingår: Reiki - Den helande beröringen, första och andra gradens manual av William Lee Rand
Pris för steg 1 och 2:  4 500 kr.
Kursmaterial, fika och frukt ingår.
Om du har ösnkemål om specifika datum så är om välkommen att kontakta mig.
Du är alltid välkommen att kontakta mig för info och anmälan Annelie, 070-768 50 00 eller via mail annelie@axinspirera.se

Kurs i Usui/Holy Fire III Reiki ART (avancerad Reikikurs)
Text kommer snart...


Kurs i Usui/Holy Fire III Master Teacher (inkl ART)
Text kommer snart...

Reikförbundets hemsida: www.reikiforbundet.se