Kurs i Usui Holy Fire Reiki

Reiki är en en energimedicinsk metod som är en typ av helande behandling med många goda effekter. Reiki är klassad som friskvård i Sverige och i många andra länder.  
Reiki betyder universiell livsenergi. Den som ger Reiki är en kanal för energiöverföringen. Helarens personliga energier eller ego är inte inblandat i överföringen. Under behandlingen styrs den intelligenta universella energin dit den bäst behövs. Metoden är enkel men ändå kraftfull.

Alla kan lära sig att kanaliser Reiki energin. Reikienergin är mycket kärleksfull och helande. Du kan ge den till dig själv och till andra människor, även till djur, platser och situationer. Möjligheterna är oändliga. Reiki går också att skicka på distans.

Under kursen får du lära dig hur och när du kan använda Reikin.
Kursinnehållet består också av meditationer, energiöverföringar och praktiska övningar såsom behandlingar - att ge reiki till andra och till dig själv.Reikförbundets hemsida: www.reikiforbundet.se


Mer text om de olika kurserna i Reiki är på gång... 

Aktuella kurser

Kurs i Usui Holy Fire Reiki