"De tre Principerna"

 
En insiktsbaserad förklaringsmodell för ditt välmående.
 
Förändra ditt liv och ditt mående genom att förstå kopplingen mellan dina tankar, känslor och sinne – Livskraften och visdomen som du har inom dig.
 
Jag berättar om den förklaringsmodell som Sydney Banks ”upptäckte” – fick en livsförändrande andlig insikt.
 
”Sydney Banks (1931-2009) upptäckte (eller som han sa senare ”ett avtäckande av”) De tre principerna 1973 genom en livsförändrande andlig insikt (enlightenment) även ibland kallat andligt uppvaknande. Under efterföljande år gick denna man med en 9-årig skolgång från att arbeta som anställd svetsare till att bli en föreläsare känd över världen och författare inom ”The Three Principles”.

Hans upptäckt och livsbudskap var att det finns tre grundläggande principer som ligger bakom precis allt. Även då bakom allt som människan kan uppleva, tänka, känna och göra. Sydney Banks upptäckt vägleder inte bara människor till att upptäcka att alla har tillgång till inre välbefinnande, den ger också hopp till en bättre framtid för mänskligheten…
 
Hans banbrytande upptäckt att en djupare förståelse (insikt) för hur de tre grundläggande principerna Sinnet, Medvetandet och Tanken fungerar, har hjälpt människor runt om i världen att ”återupptäcka” sitt egna medfödda välbefinnande, sin inre visdom och sig själva."