Astrologi

Kurs i Astrologi
Steg 1, kl 10 - 17.
Astrologi – Vi går igenom grundläggande om ditt födelsehoroskop – zodiaken som vi kan kalla för vårt själs-sigill. De 12 astrologiska tecknen. Planeterna, framför allt de 7 ”närmaste” planeterna. Husen – vad betyder de? Vilka element råder i ditt födelsehoroskop? Vilka hus och tecken som är mest dominanta. Vår ascendent. Lite kort om transiter. Samt våra noder. Eftersom jag är intresserad av kvantfysik så tar jag in det ”tänket” i tolkningen t ex om det är egenskaper/energier som ”saknas” i födelsehoroskopet. Hur vi kan komplettera detta.
Vi börjar dagen med en meditatiton med Gichtels Planetsigill där vi tonar i den 7 planeterna i våra 7 insegel (chakran).
Observera att jag gör inte är en fullödig tolkning av ditt födelsehoroskop utan en generell bild av det.
Vid anmälan ska du lämna din födelsetid, födelseort samt klockslag när du föddes.
Kortfattad kursdokumentation och
fika ingår.
Anmälan och info till mig Annelie, 070-768 50 00 eller via mail annelie@axinspirera.se
Varmt välkommen!